Producenci

  Kategorie

  § 1, Składanie Zamówień

  1. Sprzedawca umożliwia składanie ofert w następujący sposób:

  1) za pośrednictwem serwisu Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

  2) pocztą elektroniczną e-mail na adres: sklep@hairandbody.com.pl

  2. W celu złożenia oferty poprzez serwis Sklepu należy dodać wybrany Towar poprzez funkcję „Koszyk”, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu aż do kliknięcia przycisku „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.

  3. Po złożeniu oferty poprzez serwis Sklepu Kupujący otrzymuje e-mail zawierający: informacje dotyczące zakupionych produktów, wybrane formy płatności, formy dostawy, ceny zakupionych towarów, adres dostawy, dane fv itp.

  4. Warunkiem złożenia skutecznego zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

  5. Z chwilą skutecznego złożenia Zamówienia oraz otrzymania maila zwrotnego o tytule „REALIZACJA ZAMÓWIENIA” dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

   

  6. Niezbędnym warunkiem złożenia oferty poprzez e-mail jest określenie przez Kupującego:

  rodzaju Towaru wraz z określeniem cech szczególnych Towaru (jeżeli takowe występują),

  przesłanie w e-mailu linku z naszego sklepu do wybranego produktu

  ilości zamawianych Towarów,

  pełnych danych adresowych: adresat (imię i nazwisko), adres dostawy (ulica, nr domu, mieszkania, kod pocztowy, miasto), telefon kontaktowy (dla kuriera) oraz e-mail,

  informacji o formie płatności – za pobraniem lub przelewem.

  preferowanego sposobu dostawy zamawianych Towarów.

  7. Po złożeniu oferty przez Kupującego poprzez e-mail, Kupujący otrzymuje niezwłocznie (w terminie 1-3 dni roboczych) poprzez e-mail potwierdzenie złożenia oferty, zawierające informację o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru.

  8. Składając ofertę poprzez e-mail, po otrzymaniu od Sprzedawcy e-maila potwierdzającego złożenie oferty, Kupujący zobowiązany jest wysłać do Sprzedawcy e-mail zawierający oświadczenie o przyjęciu oferty Sprzedawcy, będący niezbędnym warunkiem przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji. Efektem otrzymania przez Sprzedawcę maila potwierdzającego jest przyjęcie oferty przez Sprzedawcę do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towaru zgodnie z ofertą.

  9. Anulowanie lub modyfikacja przyjętej przez Sprzedawcę oferty jest możliwa przez Kupującego do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą. Nie narusza to w żaden sposób praw konsumentów do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od odebrania Towaru.

  10. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

  1) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

  „Art-Fryz” s.c. J. Czochra, A. Graboń
  OGRODZONA 109
  43-426 DĘBOWIEC

  ING BANK ŚLĄSKI Nr. RACHUNKU 88 1050 1083 1000 0022 9208 2696

  2)gotówką za pobraniem lub przy odbiorze osobistym w sklepie Sprzedawcy

  3) za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności TRANSFERUJ.PL

  11. Kupujący dokonujący zapłaty przelewem lub za pośrednictwem systemów elektronicznych płatności powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w terminie 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Po tym terminie oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

  12. Informacje o kosztach dostawy uwidaczniane są w trakcie procedury składania oferty (w interaktywnym formularzu). Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Kupującego (z wyjątkiem odbioru osobistego, gdzie koszty te dla Kupującego wynoszą 0 zł).

  13. Informacja o koszcie dostawy Towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Kupującego informacji, o której mowa w § 1 ust. 3 i § 1 ust.5 Regulaminu. W przypadku ofert składanych poprzez e-mail – od momentu przyjęcia przez Sprzedawcę oferty do realizacji, zgodnie z § 1 ust. 8 Regulaminu.

  14. Koszty dostawy na terenie Polski kształtują się następująco:

  KURIER - przelew-14,00ZŁ PACZKA DO 30KG

  KURIER - płatność przy odbiorze-16,00Zł PACZKA DO 30KG

  § 2, Realizacja Zamówień

  1. Warunkiem przyjęcia oferty przez Sprzedawcę, złożonej przez Kupującego, jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia oferty).

  2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia złożenia oferty. Jeśli oferty nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni roboczych z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca.

  3. W przypadku umów sprzedaży Towarów o wartości powyżej 1000 zł (tysiąc złotych) warunkiem realizacji umowy może być dokonanie przez Kupującego przedpłaty za zamówiony Towar – w wysokości 10 % wartości Towaru.

  4. Sprzedawca wysyła Towar niezwłocznie, (w ciągu 1- 2 dni), po zawarciu umowy sprzedaży. W przypadku zapłaty dokonywanej przelewem lub za pośrednictwem płatności elektronicznych powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

  5. Opis każdego Towaru zawiera informację o jego dostępności i ewentualnym czasie oczekiwania na dostawę. Towar dostarczany jest Kupującemu zazwyczaj w ciągu 2-3 dni od wysłania go przez Sprzedawcę.

  6. W przypadku ewentualnego wydłużenia czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany.

  7. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży jest paragon lub faktura VAT itp., które Kupujący otrzymuje wraz z Towarem lub w oddzielnej przesyłce. Kupujący upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Kupującego i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Kupującego adres mailowy, chyba że Kupujący powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.

  8.Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór osobisty przez Kupującego w sklepie Sprzedawcy. ( 43-430 Skoczów ul.Ustrońska 8 )

  9.Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej następuje w dni robocze najczęściej w godzinach 9:00-17:00.

  10. Firmy kurierskie dostarczają paczki trzykrotnie.

  11. Kurierzy zazwyczaj kontaktują się z Kupującymi, ale nie jest to ich obowiązkiem, dlatego jeśli Kupujący wie, że w godzinach od 9:00 do 17:00 może nie być obecny pod podanym adresem dostawy może skontaktować się ze Sprzedawcą, a ten poda Kupującemu numer przesyłki i numer, pod którym Kupujący uzyska numer kuriera dostarczającego paczkę.

  12. Doręczoną paczkę pobraniową można sprawdzić dopiero po wcześniejszym jej opłaceniu.

  13. W przypadku szkody wyrządzonej nieodebraniem lub odmową odebrania przesyłki przez Kupującego Sprzedawca ma prawo dochodzić od Kupującego naprawienia szkody – na zasadach ogólnych prawa cywilnego, w tym określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

  14. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania oferty miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

  15. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki.